15 Mazurski Batalion Saperów
Utworzenie 15bsap
Utworzenie 15 Mazurskiego Batalionu Saperów

      15 Mazurski Batalion Saperów w Orzyszu został utworzony 1 lipca 1995 r. z 41 Ośrodka Materiałowo – Technicznego jako organiczna jednostka 15 Warmińsko-Mazurskiej Dywizji Zmechanizowanej im. Króla Władysława Jagiełły. Wywodzi swój rodowód z owianych chwałą bojową oddziałów Wojska Polskiego (decyzja 10/MON z dnia 14 lipca 1995 r wydana):
• 1 Batalion Saperów Wielkopolskich –1919;
• XV Batalion Saperów Wielkopolskich 1919-1929;
• 15Batalion Saperów 15 Dywizji Piechoty 1939;
• 46 Batalion Saperów 1945-1989.
     Święto 15 Mazurskiego Batalionu Saperów ustanowione zostało w dniu 16 kwietnia i obchodzone jest razem z Dniem Sapera. Dzieje batalionu otwierają pionierzy 1 Batalionu Saperów Wielkopolskich, walczących w 1919 r. o polskie granice zachodnie pod Kobylinem, Szubinem, Rymarzewem . W maju 1920 r., już jako XV Batalion Saperów Wielkopolskich brał udział w ofensywie przeciwko Ukrainie. Wraz z 15 DP wkroczył do Kijowa i walczył na lewym brzegu Dniepru, budował i osłaniał przeprawy nad Berezyną , Wilejką , Niemnem i Bugiem . W kontrofensywie sierpniowej 1920 r. bohatersko spisali się saperzy w rozbudowie umocnień i fortyfikacji na przedmościu warszawskim walcząc z czołgami pod stacją Dembe Wielkie i torując drogę oddziałom 15 DP na bitewnym szlaku przez Mińsk Mazowiecki, Małkinię i Łomżę . Walki saperów i utrzymanie przepraw na Narwi oraz udział w zdobyciu Kolna to kolejne udane akcje 15 bsap. Po zawieszeniu broni batalion w grudniu przybył do Poznania i wkrótce wyjechał w rejon Chełma i Włodzimierza Wołyńskiego do rozbudowy fortyfikacji. Prace trwały do 5 kwietnia1921r. W maju został przeniesiony do Bydgoszczy do dyspozycji 15 DP ,a 10.10.1921r. został wcielony do 8 Pułku Saperów w Grudziądzu. We wrześniu 1939 r. żołnierze 15bsap wraz z 15DP dzielnie wspierali walczące oddziały. Prace minerskie wykonywane na broniącej się ziemi bydgoskiej , a także nad Bzurą pod Witkowicami , a później w obronie stolicy, w znacznym stopniu opóźniały ruch kolumn nieprzyjaciela. Saperzy wchodzili w skład patroli minerskich, odznaczali się dużym poświęceniem i wytrwałością, decydując o losie oddziałów walczących na przedpolu i wycofujących się przed przeprawą wodną. 15 Batalion Saperów uległ przewadze nieprzyjaciela, ale nie skapitulował. Jego żołnierze kontynuowali walkę na frontach II Wojny Światowej. Powojenny , trudny okres służby saperskiej przypada na działalność 46bsap , który powstał w Olsztynie w 1945r. oprócz intensywnego szkolenia , saperzy wykonywali odpowiedzialne i niebezpieczne zadania. Rozminowywali tereny Warmii i Mazur oraz kwaterę Hitlera w Gierłoży pod Kętrzynem, kwaterę Geringa w Piszu. Oczyszczali z min i niewypałów, niewybuchów wybrzeże morza Bałtyckiego . Budowli trasy kolejowe i drogowe. W tych akcjach nie obyło się bez ofiar. 15 Mazurski Batalion Saperów W 1995 zgodnie z zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego Nr 83/ORG z dnia 24.06.1994 r., Szefa Sztabu WOW Nr 021/ORG z dnia 18.08.1994 r. i na podstawie zarządzenia Dowódcy 15 Dywizji Zmechanizowanej nr 033 z dnia 5.09.1994 r. z 41 OMT powstał 15 Mazurski Batalion Saperów 15 Warmińsko – Mazurskiej Dywizji Zmechanizowanej w Orzyszu. Pierwszym dowódcą batalionu został mjr dypl. Daniel KRÓL, który dowodził do sierpnia 1998 r. Dowodzenie po nim przejął mjr dypl. Mirosław KOROTKIEWICZ. 15 sierpnia 1995 r. na polach Grunwaldu w Olsztynie batalion otrzymał sztandar ufundowany przez społeczeństwo Orzysza.
Batalion w chwili utworzenia wchodził w skład 15 Warmińsko – Mazurskiej Dywizji Zmechanizowanej im. króla Władysława Jagiełły. W wyniku prowadzonej restrukturyzacji SZ i rozformowania 15 DZ, batalion w 2000 r. przeszedł w podporządkowanie 1 Warszawskiej Dywizji Zmechanizowanej im. Tadeusza Kościuszki. Po rozformowaniu dywizji, 22 marca 2011 roku 15 Mazurski Batalion Saperów wszedł w podporządkowanie 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej. W dniach od 1.03.2003 r. do 16.04.2004 r. batalionem dowodził ppłk dypl. Marek STOKŁOSA. W dniu 16.04.2004 r., w Święto Sapera oraz Święto 15 bsap dowodzenie objął mjr mgr inż. Ryszard WIŚNIEWSKI. Następni dowódcy to ppłk mgr inż. Andrzej ŁOPATA, ppłk mgr inż. Andrzej OLEKSA, ppłk mgr inż. Maciej DZIENIS, ppłk dypl. Robert KAMIŃSKI,  ppłk mgr inż. Maciej PRZYBIELSKI, mjr dypl. Radosław BĄK.
Z dniem 10.12.2018 r. na podstawiem rozkazu personalnego nr 93 z dnia 14.11.2018 r. podpułkownik Radosław BERNACIAK został wyznaczony na stanowisko dowódcy 15 Mazurskiego Batalionu Saperów w Orzyszu. Dnia 12.12.2018 r. przyjął obowiązki dowódcy 15 bsap oraz sztandar batalionu.

     Do głównych zadań 15 batalionu saperów należy wykonywanie zadań wsparcia inżynieryjnego (budowa dróg i mostów, rozminowanie terenu, wykonywanie niszczeń, wydobywanie i oczyszczanie wody), wykonywanie zadań związanych z akacjami przeciwpowodziowymi oraz zapobieganiu i niszczeniu zatorów lodowych na rzekach, wykonywanie prac na rzecz społeczeństwa takich jak budowa mostów drewnianych.
 

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych